Нашето училище

 

Повече ...

Модел за десегрегация

 

Повече ...

Мотивация за учене

 

Повече ...

Учебна дейност

Учението - стремеж към образователни постижения. Развитие на личността и утвърждаване на индивидуализма, като активност на децата.

Прочети още...

Таланти и дарования

Всеки випуск на училището има своите таланти и дарования. Те проявяват широта на интересите си и се стремят към съвършенство, в това което правят. Представяме Ви:

Прочети още...

Клуб партньорство

В училище е изграден “Клуб за партньорство”. Цели се създаване на атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители, педагози и обществеността.p> Прочети още...

НПО - приятели

Работата ни с НПО цели  постигане на дух на толерантност,разбиране, сближаване и приемане на различните от нас.Осъзнаване на смисъла да живеем заедно.

Прочети още...